ThesisTools 
   Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com
 


advertentie

Ruimtelijke ordening


Beste Lezer,

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen wordt onderzoek gedaan naar de ruimtelijke ordening.

In een dichtbevolkt land als Nederland kan ruimte schaars zijn. Vele maatschappelijke activiteiten zoals wonen, werken, recreatie, verkeer en vervoer, moeten ergens in de ruimte worden gesitueerd. Deze schaarste leidt ertoe dat er in Nederland sprake is van een strijd om de ruimte: vele belangen zijn in competitie met elkaar om de ruimte te mogen inrichten en gebruiken. Met name grote ruimtelijke projecten (zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van wegen, woningen of energieparken) leiden vaak tot scherpe maatschappelijke discussies.

Wij zouden graag van u willen weten hoe belangrijk u verschillende thema's en plekken vindt waar overheden rekening mee houden bij de ontwikkeling van wegen, woningen en zonneparken. Dit helpt overheden verbeteringen aan te brengen in een integrale aanpak van een gebied. Het kost u 15 minuten om deze enquĂȘte in te vullen en uw reacties zijn anoniem.

Bij voorbaat dank,

Anne Marel Hilbers Phd Researcher


starten
 
    ThesisTools 
   Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com